آیین نامه ثبت نام

تعهدنامه ثبت نام هنرستان كاردانش غیردولتی ابن‌سینا

با اهداء سلام و احترام، موارد اجرایی آيين‌نامه انضباطي و تربيتي هنرستان كاردانش ابن‌سینا حضورتان تقديم مي‌گردد.

اميد آنكه با هماهنگي و پيگيري مستمر بتوانيم گام‌های موثري در جهت شكوفايي استعدادهاي فرزندانمان برداريم.

متقاضی ثبت نام در هنرستان ابن‌سینا متعهد می‌گردد:

1- به موقع در مدرسه حاضر شده و تأخیر ورود نداشته باشد.

2- بدون اطلاع و موافقت مسئولين مدرسه از واحد آموزشي خارج نشود.

3- سادگي و نظافت را در لباس پوشيدن رعايت نموده و از حمل و استفاده از اشياء زينتي در داخل مدرسه اكيداً خودداري و وضعيت ظاهري و آرايشي موي سر خود را به نحو احسن رعايت كند.

4- احترام كامل به همه مسئولين مدرسه و اولياي خود را به نحو احسن رعايت كند.

5- با ساير دانش‌آموزان با احترام برخورد نمايد و مراقب دانش‌آموزان کوچک‌تر از خود باشد.

6- در حفظ ساختمان و تجهيزات مدرسه كوشا باشد و چنانچه خسارت و زياني به اموال مدرسه و يا اموال ديگر دانش‌آموزان وارد نمايد با تشخيص مسئولين مدرسه نسبت به جبران آن اقدام نمايد.

7- مسئول حفظ اموال و وسايل و ملزومات شخصي خود باشد و از آوردن وسايل اضافي (لوازم‌التحریر فانتزي ، طلا ، گردنبند و . . .) خودداري نمايد.

8- طبق آئين‌نامه انضباطي غيبت غير موجه (بيش از 5 ساعت متوالي) موجب اخراج از مدرسه خواهد شد. (تشخيص عذر موجه با مسئول مدرسه مي‌باشد)

9- هرگاه وضع اخلاق، رفتار و پيشرفت درسي با مقررات منطبق نباشد (با تشخيص مسئول آموزشگاه) به اولياي مدرسه اختيار مي‌دهد تا طبق آئين‌نامه انضباطي مدارس يكي از اقدامات ذيل را مبذول دارند.

الف) اخطار شفاهي و خصوصي.

ب) اخطار كتبي با درج در پرونده تحصيلي.

ج) اخراج موقت از مدرسه حداكثر 3 روز (با درج در پرونده) و اطلاع كتبي و قبلي به دانش‌آموز.

د) تغيير محل تحصيل با معرفي به اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه.ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
     
 
نقشه سایت