اردوی زرین‌دشت به مناسبت گرامی‌داشت هفته معلم. اردیبهشت 96  
 
     
 
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس بهمن 1394  
 
     
 
بازدید از اداره مدیریت پسماند شهرداری  
 
     
 
بازدید از كاخ‌موزه سعدآباد  
 
     
 
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس آذر ماه 93  
 
     
 
نقشه سایت