هنرستان پسرانه غیر انتفاعی ابن سینا
 

اردوی زرین‌دشت به مناسبت گرامی‌داشت هفته معلم. اردیبهشت 96

 
 
 

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس بهمن 1394

 
 
 

بازدید از اداره مدیریت پسماند شهرداری

 
 
 

بازدید از كاخ‌موزه سعدآباد

 
 
 

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس آذر ماه 93