نظرسنجی  
1. نحوه برخورد مدیریت مدرسه با شما چگونه است؟
2. نحوه برخورد معاونت مدرسه با شما چگونه است؟
3. نحوه برخورد دفتردار مدرسه با شما چگونه است؟
4. نحوه برخورد سرایدار مدرسه با شما چگونه است؟
5. نحوه برخورد مسئول بوفه مدرسه با شما چگونه است؟
6. میزان رضایت شما از محل فعلی ساختمان مدرسه؟
7. میزان رضایت شما از تجهیزات مدرسه؟
8. میزان رضایت شما از برگزاری مراسم‌ها و اردوها؟
9. میزان رضایت شما از نظافت مدرسه؟
10. میزان رضایت شما از دکوراسیون و مبلمان هنرستان
11. میزان رضایت شما از برگزاری نرمش در مراسم صبحگاه؟
12. میزان رضایت شما از اخلاق و رفتار همکلاسی‌های خود؟
13. میزان رضایت شما از پاسخگویی به تلفن؟
14. میزان رضایت شما از نحوه‌ی اطلاع‌رسانی هنرستان
15. نحوه آشنایی شما با هنرستان از چه طریقی بوده؟


     
 
 
نقشه سایت