شماره حساب اداره كل آموزش فنی و حرفه‌ای  

شماره حساب اداره كل آموزش فنی و حرفه‌ای

به ازای هر مهارت در رشته كامپیوتر مبلغ 100 هزار ریال (تعداد 8 مهارت 8 فیش جدا) جمعاً 800 هزار ریال

به ازای هر مهارت در رشته نقشه‌كشی مبلغ 150 هزار ریال (تعداد 3 مهارت 3 فیش جدا) جمعاً 450 هزار ریال

به شماره حساب 2171871353006

بانك ملی شعبه خیابان آزادی

بنام اداره كل آموزش فنی و حرفه‌ای

واریز فرموده و اصل فیش‌ها را تحویل امور دفتری هنرستان دهید.

ضمناً در صورت تمایل میتوانید كل مبلغ را یكجا به امور دفتری تحویل داده و رسید دریافت كنید.

نكته:

1- این هزینه‌ها هیچگونه ارتباطی به شهریه ندارد.

2- مسئول صدور گواینامه‌های مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای می‌باشد.

3- وجود این گواهینامه‌ها در پرونده دانش‌آموز برای صدور دیپلم الزامی است.

4- دیپلم كاردانش بدون این گواهینامه‌های مهارتی بی اعتبار است.

     
 
نقشه سایت